Expanding Area Renovating House

ต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน ต่อเติมระเบียงบ้าน ต่อเติมหลังบ้าน คือการดัดแปลง ก่อสร้างเพิ่มเติม ต่อเติม ตัวอาคารจากสิ่งปลูกสร้างเดิม การ ต่อเติมบ้าน จัดเป็นการใช้สอยพื้นที่ที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์อีกวิธีหนึ่ง กล่าวคือเป็นการสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมบนเนื้อที่ๆมีอยู่ โดยการ ต่อเติมบ้าน มัก ต่อเติมบ้าน เพื่อเพิ่มเติมในส่วนของห้องสำหรับการใช้เพื่อพักอาศัยเนื่องจากอาจมีจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นหรือด้วยเหตุผลอื่นก็ตาม ที่มักพบบ่อยคือ การต่อเติมบ้าน ต่อเติมหน้าบ้าน ต่อเติมระเบียงชั้นบน ต่อเติมครัวหลังบ้าน โดยส่วนใหญ่มักกระทำโดยอาศัยส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างเก่าเป็นโครงสร้างหลัก เช่น การต่อเติมบ้าน นั้นมักมี แบบต่อเติม หรือ แบบก่อสร้างห้องเพิ่มเติม ที่ใช้ผนังของสิ่งปลูกสร้างเดิมด้านหนึ่งเป็นเกณฑ์ และอาศัยเพิ่มเติมในส่วนของผนังที่เหลืออีก 3 ด้านรวมถึงงานหลังคา
 
ต่อเติมบ้าน ต่อเติมระเบียงบ้าน ต่อเติมหลังบ้านต่อเติมบ้าน ต่อเติมระเบียงบ้านต่อเติมบ้าน ต่อเติมระเบียงบ้าน ต่อเติมหลังบ้าน
 
ทั้งนี้การ ต่อเติมบ้าน ต่อเติมระเบียงบ้าน ต่อเติมหลังบ้าน ไม่ได้ถูกจำกัดไว้เพียงเท่านี้การ ต่อเติมบ้าน ต่อเติมระเบียงบ้าน ต่อเติมหลังบ้าน ยังสามารถทำได้โดยสร้างบ้านแยกไว้อีกหลังหนึ่งหากมีพื้นที่เหลือพอ ซึ่งอาจะเป็นการ ต่อเติมโรงรถ ต่อเติมที่จอดรถ โดย แบบต่อเติมบ้าน อีกหนึ่งหลังไม่ควรอยู่ใกล้ชิดกันมากเกินไป เนื่องจากจะเกิดความแออัดมากกว่าความสวยงาม
 
ต่อเติมบ้าน ต่อเติมระเบียงบ้าน ต่อเติมหลังบ้านต่อเติมบ้าน ต่อเติมระเบียงบ้าน ต่อเติมหน้าบ้านต่อเติมบ้าน ต่อเติมระเบียงบ้าน ต่อเติมหลังบ้าน
 
การ ต่อเติมบ้าน นั้นสามารถทำได้ในทุกส่วนของบ้าน จะเป็นบริเวณ หน้าบ้าน หลังบ้าน ข้างบ้าน หรือ ภายในสวน ก็สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการ ต่อเติมบ้าน ต่อเติมระเบียงบ้าน ต่อเติมหลังบ้าน ต่อเติมครัว แบบสร้างห้องเพิ่ม การ ต่อเติมบ้าน แบบกั้นห้องเพิ่ม การ ต่อเติมบ้าน ในส่วนห้องครัวโดยการย้ายครัวออกนอกบ้าน การ ต่อเติมบ้าน แบบต่อเติมชานซักล้าง การ ต่อเติมบ้าน แบบเพิ่มระเบียงหรือพื้นที่เพื่อเป็นที่รวมตัวพบปะพูดคุยของสมาชิกทุกคนในครอบครัว การ ต่อเติมบ้าน โดยการเพิ่มห้องนอน และ การ ต่อเติมบ้าน โดยการเพิ่มห้องต่างๆ เป็นต้น
 
ต่อเติมบ้าน ต่อเติมระเบียงบ้าน ต่อเติมหลังบ้านต่อเติมบ้าน ต่อเติมระเบียงบ้าน ต่อเติมหน้าบ้านต่อเติมบ้าน ต่อเติมระเบียงบ้าน
 
ต่อเติมบ้าน นั้นมีหลักเกณฑ์ไม่ยุ่งยากหากการ ต่อเติมบ้าน นั้นๆไม่ได้ต่อเติมอะไรให้ใหญ่โตมากนัก เช่น การ ต่อเติมบ้าน บ้านแบบสร้างห้องพักเพิ่มออกจากตัวบ้าน อาจอาศัยการเพิ่มเสาบ้านเพียงต้นเดียว และก่อผนังขึ้นอีก 2 ฝั่งโดยอีก 2 ฝั่งเป็นผนังบ้านเดิม การ ต่อเติมบ้าน แบบนี้จะอาศัยเพียงการก่ออิฐฉาบปูน และเพิ่มเติมในส่วนของ ประตู หน้าต่าง เข้าไปก็น่าจะเรียบร้อย แนวหลังคาสามารถออกแบบให้มีการลดหลั่นของระดับหลังคาให้แลดูเข้ากันกับของเดิม แต่หากการ ต่อเติมบ้าน นั้นเป็นแบบการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ คงต้องใช้วิธีเดียวกับการสร้างบ้านหลังใหม่คือ เริ่มตั้งแต่ ต่อเติมบ้าน ด้วยการลงเข็มตามจำนวนที่เหมาะสมกับตัวบ้าน ทำคานรับพื้นและปูพื้น ก่อสร้างผนังและหลังคา รวมถึงงานภายในต่างๆซึ่งยุ่งยากพอกับการสร้างบ้านใหม่หนึ่งหลังเลยทีเดียว
 
ต่อเติมบ้าน ต่อเติมระเบียงบ้าน ต่อเติมหลังบ้านต่อเติมบ้าน ต่อเติมระเบียงบ้าน ต่อเติมหน้าบ้านต่อเติมบ้าน ต่อเติมระเบียงบ้าน ต่อเติมข้างบ้าน
 
อย่างไรก็ตาม การ ต่อเติมบ้าน จำเป็นต้องอาศัยผู้รับเหมาก่อสร้างที่เชี่ยวชาญในด้านการ ต่อเติมบ้าน โดยเฉพาะ เนื่องจากงาน ต่อเติมบ้าน นั้นจำเป็นต้องอาศัยทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ในการคำนวณเรื่องการรับน้ำหนักและการถ่ายเทน้ำหนักต่างๆ การคำนวณที่ผิดพลาดอาจส่งผลต่อสิ่งปลูกสร้างใหม่และโครงสร้างเก่าได้ การ ต่อเติมบ้าน ในบางสถานที่เช่น การ ต่อเติมบ้าน ของกลุ่มอาคาร โดยเฉพาะกับอาคารพาณิชย์จำเป็นต้องอาศัยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการร่วมงานด้วย